Plan 4-7 SP

4 A SP - plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 - 08:45 wychowanie fizyczne
4 A SP ch. - Konieczny Ł. (sala gimn/boisko szk.)
wychowanie fizyczne
4 A SP dz. - Wandolski D. (sala gimn/boisko szk.)
wychowanie fizyczne
4 A SP ch. - Konieczny Ł. (sala gimn/boisko szk.)
technika
4 A SP - Mania M. (klasa nr 27)
matematyka
4 A SP - Ratajczak S. (klasa nr 27)
historia
4 A SP - Kutny K. (klasa nr 27)
08:55 - 09:40 informatyka
4 A SP - Piasecki D. (Pracownia informatyczna (10))
j.polski
4 A SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 27)
muzyka
4 A SP - Dragan Z. (klasa nr 27)
j.polski
4 A SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 27)
j.polski
4 A SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 27)
09:50 - 10:35 j.polski
4 A SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 27)
język angielski
4 A SP - Kutkowski T. (klasa nr 27)
j.polski
4 A SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 27)
język angielski
4 A SP - Kutkowski T. (klasa nr 27)
matematyka
4 A SP - Ratajczak S. (klasa nr 27)
10:55 - 11:40 religia
4 A SP - Dyba T. (klasa nr 27)
zaj.z.wych
4 A SP - Kutny K. (klasa nr 27)
przyroda
4 A SP - Grygiel I. (klasa nr 27)
plastyka
4 A SP - Dragan Z. (klasa nr 27)
wychowanie fizyczne
4 A SP dz. - Wandolski D. (sala gimn/boisko szk.)
wychowanie fizyczne
4 A SP ch. - Konieczny Ł. (sala gimn/boisko szk.)
11:50 - 12:35 wychowanie fizyczne
4 A SP dz. - Wandolski D. (sala gimn/boisko szk.)
język angielski
4 A SP - Kutkowski T. (klasa nr 27)
matematyka
4 A SP - Ratajczak S. (klasa nr 27)
matematyka
4 A SP - Ratajczak S. (klasa nr 27)
przyroda
4 A SP - Grygiel I. (klasa nr 27)
12:45 - 13:30 wychowanie fizyczne
4 A SP dz. - Wandolski D. (sala gimn/boisko szk.)
wychowanie fizyczne
4 A SP ch. - Konieczny Ł. (sala gimn/boisko szk.)

4 B SP - plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 - 08:45 wychowanie fizyczne
4 B SP ch. - Konieczny Ł. (sala gimn/boisko szk.)
wychowanie fizyczne
4 B SP dz - Wandolski D. (sala gimn/boisko szk.)
wychowanie fizyczne
4 B SP ch. - Konieczny Ł. (sala gimn/boisko szk.)
przyroda
4 B SP - Grygiel I. (klasa nr 28)
plastyka
4 B SP - Dragan Z. (klasa nr 28)
język angielski
4 B SP - Stachowiak Ł. (klasa nr 28)
08:55 - 09:40 j.polski
4 B SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 28)
matematyka
4 B SP - Ratajczak S. (klasa nr 28)
technika
4 B SP - Mania M. (klasa nr 28)
historia
4 B SP - Kutny K. (klasa nr 28)
matematyka
4 B SP - Ratajczak S. (klasa nr 28)
09:50 - 10:35 informatyka
4 B SP - Piasecki D. (Pracownia informatyczna (10))
muzyka
4 B SP - Dragan Z. (klasa nr 28)
matematyka
4 B SP - Ratajczak S. (klasa nr 28)
język angielski
4 B SP - Stachowiak Ł. (klasa nr 28)
przyroda
4 B SP - Grygiel I. (klasa nr 28)
10:55 - 11:40 język angielski
4 B SP - Stachowiak Ł. (klasa nr 28)
zaj.z.wych
4 B SP - Ratajczak S. (klasa nr 28)
j.polski
4 B SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 28)
matematyka
4 B SP - Ratajczak S. (klasa nr 28)
wychowanie fizyczne
4 B SP dz - Wandolski D. (sala gimn/boisko szk.)
wychowanie fizyczne
4 B SP ch. - Konieczny Ł. (sala gimn/boisko szk.)
11:50 - 12:35 wychowanie fizyczne
4 B SP dz - Wandolski D. (sala gimn/boisko szk.)
j.polski
4 B SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 28)
religia
4 B SP - Dyba T. (klasa nr 28)
j.polski
4 B SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 28)
j.polski
4 B SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 28)
12:45 - 13:30 wychowanie do życia w rodzinie
4 b SP WDŻ - Piasecki D. (klasa nr 27)
wychowanie fizyczne
4 B SP dz - Wandolski D. (sala gimn/boisko szk.)
wychowanie fizyczne
4 B SP ch. - Konieczny Ł. (sala gimn/boisko szk.)
13:40 - 14:25 wychowanie do życia w rodzinie
4 b SP WDŻ - Piasecki D. (klasa nr 27)

5 SP - plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 - 08:45 j.polski
5 SP - Grochowczak A. (klasa nr 29)
plastyka
5 SP - Dragan Z. (klasa nr 29)
zajęcia komputerowe
5 SP - Piasecki D. (Pracownia informatyczna (10))
j.polski
5 SP - Grochowczak A. (klasa nr 29)
j.polski
5 SP - Grochowczak A. (klasa nr 29)
08:55 - 09:40 wychowanie fizyczne
5 SP - Konieczny Ł. (sala gimn/boisko szk.)
historia i społeczeństwo
5 SP - Kutny K. (klasa nr 29)
j.polski
5 SP - Grochowczak A. (klasa nr 29)
język angielski
5 SP - Stachowiak Ł. (klasa nr 29)
przyroda
5 SP - Grygiel I. (Pracownia fiz/chem (7))
09:50 - 10:35 wychowanie fizyczne
5 SP - Konieczny Ł. (sala gimn/boisko szk.)
religia
5 SP - Dyba T. (klasa nr 29)
j.polski
5 SP - Grochowczak A. (klasa nr 29)
matematyka
5 SP - Ratajczak S. (klasa nr 29)
język angielski
5 SP - Stachowiak Ł. (klasa nr 29)
10:55 - 11:40 zajęcia techniczne
5 SP - Mania M. (klasa nr 29)
zaj.z.wych
5 SP - Grochowczak A. (klasa nr 29)
wychowanie fizyczne
5 SP - Konieczny Ł. (sala gimn/boisko szk.)
wychowanie fizyczne
5 SP - Konieczny Ł. (sala gimn/boisko szk.)
historia i społeczeństwo
5 SP - Kutny K. (klasa nr 29)
11:50 - 12:35 matematyka
5 SP - Ratajczak S. (klasa nr 29)
przyroda
5 SP - Grygiel I. (klasa nr 29)
przyroda
5 SP - Grygiel I. (klasa nr 29)
muzyka
5 SP - Dragan Z. (klasa nr 29)
12:45 - 13:30 język angielski
5 SP - Stachowiak Ł. (klasa nr 29)
matematyka
5 SP - Ratajczak S. (klasa nr 29)
matematyka
5 SP - Ratajczak S. (klasa nr 29)

6 SP - plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 - 08:45 matematyka
6 SP - Kowalczyk-Praiss K. (klasa nr 30)
przyroda
6 SP - Grygiel I. (klasa nr 30)
plastyka
6 SP - Dragan Z. (klasa nr 30)
zajęcia komputerowe
6 SP gr1. ŁS - Piasecki D. (Pracownia informatyczna (10))
przyroda
6 SP - Grygiel I. (klasa nr 30)
08:55 - 09:40 przyroda
6 SP - Grygiel I. (klasa nr 30)
wychowanie fizyczne
6 SP - Wandolski D. (sala gimn/boisko szk.)
j.polski
6 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 30)
wychowanie fizyczne
6 SP - Wandolski D. (sala gimn/boisko szk.)
historia i społeczeństwo
6 SP - Kutny K. (klasa nr 30)
09:50 - 10:35 wychowanie fizyczne
6 SP - Wandolski D. (sala gimn/boisko szk.)
muzyka
6 SP - Grochowczak A. (Pracownia muzyczna (9))
matematyka
6 SP - Kowalczyk-Praiss K. (klasa nr 30)
wychowanie fizyczne
6 SP - Wandolski D. (sala gimn/boisko szk.)
j.polski
6 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 30)
10:55 - 11:40 j.polski
6 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 30)
zaj.z.wych
6 SP - Konieczny Ł. (klasa nr 30)
matematyka
6 SP - Kowalczyk-Praiss K. (klasa nr 30)
język angielski
6 SP gr1. ŁS - Stachowiak Ł. (klasa nr 30)
język angielski
6 SP gr2. TK - Kutkowski T. (klasa nr 29)
j.polski
6 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 30)
11:50 - 12:35 zajęcia techniczne
6 SP - Mania M. (klasa nr 30)
religia
6 SP - Dyba T. (klasa nr 30)
j.polski
6 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 30)
matematyka
6 SP - Kowalczyk-Praiss K. (klasa nr 30)
matematyka
6 SP - Kowalczyk-Praiss K. (klasa nr 30)
12:45 - 13:30 historia i społeczeństwo
6 SP - Kutny K. (klasa nr 30)
język angielski
6 SP gr1. ŁS - Stachowiak Ł. (klasa nr 30)
język angielski
6 SP gr2. TK - Kutkowski T. (klasa nr 28)
j.polski
6 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 30)
13:40 - 14:25 zajęcia komputerowe
6 SP gr2. TK - Piasecki D. (Pracownia informatyczna (10))
język angielski
6 SP gr1. ŁS - Stachowiak Ł. (klasa nr 30)
język angielski
6 SP gr2. TK - Kutkowski T. (klasa nr 28)

7 SP - plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 - 08:45 język niemiecki
7 SP - Królikowska M. (klasa nr 8)
matematyka
7 SP - Ratajczak S. (klasa nr 8)
matematyka
7 SP - Ratajczak S. (klasa nr 8)
chemia
7 SP - Grygiel I. (Pracownia fiz/chem (7))
matematyka
7 SP - Ratajczak S. (klasa nr 8)
08:55 - 09:40 j.polski
7 SP - Kaźmierczak K. (klasa nr 8)
geografia
7 SP - Konieczny Ł. (klasa nr 8)
fizyka
7 SP - Ratajczak S. (Pracownia fiz/chem (7))
geografia
7 SP - Konieczny Ł. (klasa nr 8)
j.polski
7 SP - Kaźmierczak K. (klasa nr 8)
09:50 - 10:35 muzyka
7 SP - Grochowczak A. (Pracownia muzyczna (9))
biologia
7 SP - Grygiel I. (klasa nr 21)
j.polski
7 SP - Kaźmierczak K. (klasa nr 8)
historia
7 SP - Kutny K. (klasa nr 8)
wychowanie fizyczne
7 SP - Wandolski D. (sala gimn/boisko szk.)
10:55 - 11:40 matematyka
7 SP - Ratajczak S. (klasa nr 8)
zaj.z.wych
7 SP - Kaźmierczak K. (klasa nr 8)
język niemiecki
7 SP - Królikowska M. (klasa nr 8)
j.polski
7 SP - Kaźmierczak K. (klasa nr 8)
fizyka
7 SP - Ratajczak S. (Pracownia fiz/chem (7))
11:50 - 12:35 chemia
7 SP - Grygiel I. (Pracownia fiz/chem (7))
historia
7 SP - Kutny K. (klasa nr 8)
język angielski
7 SP - Stachowiak Ł. (klasa nr 8)
wychowanie fizyczne
7 SP - Wandolski D. (sala gimn/boisko szk.)
język angielski
7 SP - Stachowiak Ł. (klasa nr 8)
12:45 - 13:30 wychowanie fizyczne
7 SP - Wandolski D. (sala gimn/boisko szk.)
j.polski
7 SP - Kaźmierczak K. (klasa nr 8)
wychowanie fizyczne
7 SP - Wandolski D. (sala gimn/boisko szk.)
język angielski
7 SP - Stachowiak Ł. (klasa nr 8)
plastyka
7 SP - Dragan Z. (klasa nr 8)
13:40 - 14:25 biologia
7 SP - Grygiel I. (Pracownia fiz/chem (7))
religia
7 SP - Dyba T. (klasa nr 8)
informatyka
7 SP - Piasecki D. (Pracownia informatyczna (10))
doradztwo zawodowe
7 SP - Kamińska M. (klasa nr 8)
wychowanie do życia w rodzinie
7 SP WDŻ - Piasecki D. (klasa nr 8)
14:30 - 15:15 doradztwo zawodowe
7 SP - Kamińska M. (klasa nr 8)
wychowanie do życia w rodzinie
7 SP WDŻ - Piasecki D. (klasa nr 8)
© 2017 SP Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Odwiedza nas 165 gości oraz 0 użytkowników.