Drukuj

7 SP - plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 - 08:45 matematyka
7 SP - Kowalczyk-Praiss K. (Pracownia fiz/chem (7))
chemia
7 SP - Grygiel I. (Pracownia fiz/chem (7))
informatyka
7 SP gr1. ŁS - Piasecki D. (Pracownia informatyczna (10))
matematyka
7 SP - Kowalczyk-Praiss K. (Pracownia fiz/chem (7))
matematyka
7 SP - Kowalczyk-Praiss K. (Pracownia fiz/chem (7))
08:55 - 09:40 biologia
7 SP - Grygiel I. (Pracownia fiz/chem (7))
j.polski
7 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 8)
język angielski
7 SP gr1. ŁS - Stachowiak Ł. (klasa nr 9)
język angielski
7 SP gr2. TK - Kutkowski T. (klasa nr 8)
wychowanie fizyczne
7 SP - Wandolski D. (salaWDK / boisko)
historia
7 SP - Kutny K. (Pracownia fiz/chem (7))
09:50 - 10:35 j.polski
7 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 21)
historia
7 SP - Kutny K. (Pracownia fiz/chem (7))
fizyka
7 SP - Grygiel I. (Pracownia fiz/chem (7))
wychowanie fizyczne
7 SP - Wandolski D. (salaWDK / boisko)
chemia
7 SP - Grygiel I. (Pracownia fiz/chem (7))
10:55 - 11:40 język niemiecki
7 SP - Stachowiak I. (Pracownia fiz/chem (7))
zaj.z.wych
7 SP - Konieczny Ł. (Pracownia fiz/chem (7))
matematyka
7 SP - Kowalczyk-Praiss K. (Pracownia fiz/chem (7))
fizyka
7 SP - Grygiel I. (Pracownia fiz/chem (7))
j.polski
7 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 8)
11:50 - 12:35 język niemiecki
7 SP - Stachowiak I. (Pracownia fiz/chem (7))
wychowanie fizyczne
7 SP - Wandolski D. (salaWDK / boisko)
geografia
7 SP - Konieczny Ł. (Pracownia fiz/chem (7))
j.polski
7 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 21)
muzyka
7 SP - Drobnik M. (klasa nr 8)
12:45 - 13:30 wychowanie fizyczne
7 SP - Wandolski D. (salaWDK / boisko)
język angielski
7 SP gr1. ŁS - Stachowiak Ł. (Pracownia fiz/chem (7))
język angielski
7 SP gr2. TK - Kutkowski T. (klasa nr 9)
j.polski
7 SP - Matłoka-Nita A. (Pracownia fiz/chem (7))
geografia
7 SP - Konieczny Ł. (klasa nr 21)
biologia
7 SP - Grygiel I. (Pracownia fiz/chem (7))
13:40 - 14:25 religia
7 SP - Banaszak J. (Pracownia fiz/chem (7))
język angielski
7 SP gr1. ŁS - Stachowiak Ł. (Pracownia fiz/chem (7))
język angielski
7 SP gr2. TK - Kutkowski T. (klasa nr 9)
informatyka
7 SP gr2. TK - Piasecki D. (Pracownia informatyczna (10))
doradztwo zawodowe
7 SP - Bożek A. (Pracownia fiz/chem (7))
plastyka
7 SP - Drobnik M. (klasa nr 8)
14:35 - 15:20 religia
7 SP - Banaszak J. (Pracownia fiz/chem (7))

8 SP - plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 - 08:45 język niemiecki
8 SP - Stachowiak I. (klasa nr 8)
geografia
8 SP - Konieczny Ł. (klasa nr 8)
język niemiecki
8 SP - Stachowiak I. (klasa nr 8)
język angielski
8 SP - Stachowiak Ł. (klasa nr 8)
wychowanie fizyczne
8 SP ch. - Konieczny Ł. (hala sportowa W-ce)
wychowanie fizyczne
8 SP dz. - Wandolski D. (hala sportowa W-ce)
08:55 - 09:40 język angielski
8 SP - Stachowiak Ł. (klasa nr 8)
fizyka
8 SP - Grygiel I. (Pracownia fiz/chem (7))
fizyka
8 SP - Grygiel I. (Pracownia fiz/chem (7))
chemia
8 SP - Grygiel I. (Pracownia fiz/chem (7))
wychowanie fizyczne
8 SP ch. - Konieczny Ł. (hala sportowa W-ce)
wychowanie fizyczne
8 SP dz. - Wandolski D. (hala sportowa W-ce)
09:50 - 10:35 matematyka
8 SP - Paprocka J. (klasa nr 8)
religia
8 SP - Dyba T. (klasa nr 8)
wychowanie fizyczne
8 SP ch. - Konieczny Ł. (salaWDK / boisko)
wychowanie fizyczne
8 SP dz. - Wandolski D. (salaWDK / boisko)
historia
8 SP - Kutny K. (klasa nr 8)
wiedza o społeczeństwie
8 SP - Kutny K. (klasa nr 8)
10:55 - 11:40 religia
8 SP - Dyba T. (klasa nr 8)
zaj.z.wych
8 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 8)
wiedza o społeczeństwie
8 SP - Kutny K. (klasa nr 8)
matematyka
8 SP - Paprocka J. (klasa nr 8)
matematyka
8 SP - Paprocka J. (klasa nr 8)
11:50 - 12:35 j.polski
8 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 8)
język angielski
8 SP - Stachowiak Ł. (klasa nr 8)
j.polski
8 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 8)
biologia
8 SP - Grygiel I. (Pracownia fiz/chem (7))
chemia
8 SP - Grygiel I. (Pracownia fiz/chem (7))
12:45 - 13:30 informatyka
8 SP - Piasecki D. (Pracownia informatyczna (10))
wychowanie fizyczne
8 SP ch. - Konieczny Ł. (salaWDK / boisko)
wychowanie fizyczne
8 SP dz. - Wandolski D. (salaWDK / boisko)
historia
8 SP - Kutny K. (klasa nr 8)
j.polski
8 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 8)
j.polski
8 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 8)
13:40 - 14:25 j.polski
8 SP - Matłoka-Nita A. (klasa nr 8)
matematyka
8 SP - Paprocka J. (klasa nr 8)
edukacja dla bezpieczeństwa
8 SP - Przewoźna E. (klasa nr 8)
14:35 - 15:20 zajęcia z gotowania
8 SP - Konieczny Ł. (pracownia kuchenna (43))
15:20 - 16:05 zajęcia z gotowania
8 SP - Konieczny Ł. (pracownia kuchenna (43))

3 G - plan zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
08:00 - 08:45 informatyka
3 G - Piasecki D. (Pracownia informatyczna (10))
język angielski
3 G - Stachowiak Ł. (klasa nr 21)
geografia
3 G - Konieczny Ł. (klasa nr 21)
historia
3 G - Kutny K. (klasa nr 21)
wychowanie fizyczne
3 G ch. - Konieczny Ł. (hala sportowa W-ce)
wychowanie fizyczne
3 G dz. - Wandolski D. (hala sportowa W-ce)
08:55 - 09:40 język niemiecki
3 G - Stachowiak I. (klasa nr 21)
j.polski
3 G - Grochowczak A. (klasa nr 21)
język niemiecki
3 G - Stachowiak I. (klasa nr 21)
j.polski
3 G - Grochowczak A. (klasa nr 21)
wychowanie fizyczne
3 G ch. - Konieczny Ł. (hala sportowa W-ce)
wychowanie fizyczne
3 G dz. - Wandolski D. (hala sportowa W-ce)
09:50 - 10:35 biologia
3 G - Grygiel I. (Pracownia fiz/chem (7))
j.polski
3 G - Grochowczak A. (klasa nr 21)
wychowanie fizyczne
3 G ch. - Konieczny Ł. (salaWDK / boisko)
wychowanie fizyczne
3 G dz. - Wandolski D. (salaWDK / boisko)
chemia
3 G - Grygiel I. (Pracownia fiz/chem (7))
j.polski
3 G - Grochowczak A. (klasa nr 21)
10:55 - 11:40 matematyka
3 G - Kowalczyk-Praiss K. (klasa nr 21)
zaj.z.wych
3 G - Kowalczyk-Praiss K. (klasa nr 21)
język angielski
3 G - Stachowiak Ł. (klasa nr 21)
geografia
3 G - Konieczny Ł. (klasa nr 21)
język angielski
3 G - Stachowiak Ł. (klasa nr 21)
11:50 - 12:35 religia
3 G - Dyba T. (klasa nr 21)
matematyka
3 G - Kowalczyk-Praiss K. (klasa nr 21)
matematyka
3 G - Kowalczyk-Praiss K. (klasa nr 21)
matematyka
3 G - Kowalczyk-Praiss K. (klasa nr 8)
historia
3 G - Kutny K. (klasa nr 21)
12:45 - 13:30 zajęcia techniczne
3 G - Mania M. (klasa nr 21)
wychowanie fizyczne
3 G ch. - Konieczny Ł. (salaWDK / boisko)
wychowanie fizyczne
3 G dz. - Wandolski D. (salaWDK / boisko)
j.polski
3 G - Grochowczak A. (klasa nr 21)
fizyka
3 G - Grygiel I. (Pracownia fiz/chem (7))
matematyka
3 G - Kowalczyk-Praiss K. (klasa nr 21)
13:40 - 14:25 zajęcia artystyczne
3 G - Drobnik M. (klasa nr 21)
religia
3 G - Dyba T. (klasa nr 21)
wiedza o społeczeństwie
3 G - Kutny K. (klasa nr 21)