Terminy dyżurów nauczycielskich i zebrań

Drukuj

Terminy dyżurów nauczycielskich: w godzinach 14.30 – 15.30.

Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

Terminy zebrań z rodzicami: