Drukuj
  1. Organizacja roku szkolnego
  1. Terminarz i zadania dotyczące egzaminów zewnętrznych:
  1. Zadania związane z systemem oceniania w szkole:
  1. Terminarz zebrań rad pedagogicznych (w tym rad szkoleniowych wraz z tematyką i terminem szkoleń)
  1. Terminy zebrań z rodzicami:
  1. Terminy dyżurów nauczycielskich: w godzinach 14.30 – 15.30. Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021

7. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

  1. 2 listopada 2020,
  2. 25, 26 i 27 maja 2021 - dla uczniów nie piszących egzaminu ósmoklasisty,
  3. 4 czerwca 2021

Promocja szkoły, imprezy, święta, konkursy

Plan apeli w roku szkolnym 2020/2021

Lp

Treść

Termin

Odpowiedzialni

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Pasowanie 1 klas

1.09.2020

D. Piasecki, M. Drobnik

2.

Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

14.10.2020

A. Grochowczak

D. Piasecki

3.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

12.11.2020

Wychowawcy klas

4.

Dzień Patrona

1.12.2020

Wychowawcy klas

5.

Pasowanie na czytelnika Biblioteki

26.11.2020

J. Paprocka-Lempe

6.

Wigilia klasowa

22.12.2020

Wychowawcy klas

7.

Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Msza święta, uroczystości rocznicowe pod tablicami poległych, uroczysty koncert

6.01.2021

Apel

8.

„Oszczędzam w SKO”

1.06.2021

M. Miś

9.

Miesiąc kultury zdrowotnej – widowisko w wykonaniu uczniów

Kwiecień 2021

W. Zając,

M. Miś

10.

Dzień Matki – widowisko w wykonaniu uczniów klasy III dla uczniów i mam 

26.05.2021

W. Zając

11.

Dzień sportu

1.06.2021

Rada Rodziców

D. Piasecki

Nauczyciele wf

12.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

25.06.2020

D. Piasecki

Oprawa muzyczna wszystkich apeli – A. Grochowczak

Nagłośnienie D. Wandolski

Napisy, dekoracje (na apelach uroczystych) – A. Grochowczak

Konkursy szkolne 

Lp.

Nazwa konkursu

Termin

Organizator

1.

Konkurs pięknego czytania

Luty 2021

H. Owsianna, A. Matłoka

2.

Konkursy przedmiotowe oraz gminne konkursy:

kaligraficzny

recytatorski

pięknego czytania

matematyczny I-VIII

Mistrz ortografii

Zgodnie z terminarzem

 

Konkursy przedmiotowe –

Wszyscy nauczyciele

 

3.

Konkurs SKO (systematycznego oszczędzania i rysunkowy)

cały rok, podsumowanie  w czerwcu

M. Miś

 

Inne imprezy, akcje, projekty

Lp.

Nazwa

Termin

organizatorzy

1.

Jasełka

 

20.12.2020

Wychowawcy klas

2.

Rekolekcje Szkolne

 

J. Banaszak

T. Dyba

3.

Szkolny dzień sportu i kulturalnego kibicowania

1.06.2021

Ł. Stachowiak

Ł. Konieczny

4.

Wyjazdy na spektakle teatralne

cały rok

Wychowawcy klas

5.

Wycieczki klasowe, tematyczne, do galerii  i po regionie

cały rok

D. Piasecki - koordynator

6.

Dyskoteki szkolne

- karnawałowa

listopad

styczeń

I. Grygiel

M. Drobnik

wychowawcy

7.

Cała Polska czyta Dzieciom

 

Certyfikat Dobrze czytam

 

 

Spotkania autorskie w bibliotece szkolnej

 

"Czytam z klasą"

maj-czerwiec 2021

cały rok

 

 

cały rok

G. Rolla

M. Drobnik

W. Zając

 

 

J. Paprocka-Lempe

 

M. Miś

8.

Ogólnopolski BIEG SOKOŁA

5 kwiecień 2021

Ł. Konieczny,

Ł. Stachowiak

D. Piasecki

9.

Zawody lekkoatletyczne

zgodnie z terminarzem

Ł. Stachowiak