Kalendarium 2020/2021

 1. Organizacja roku szkolnego
 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1.09.2020 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020 r. - 31.12.2020 r.
 • Ferie zimowe 15.02.2021 r. - 28.02.2021 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 1.04.2021 r. - 6.04.2021 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25.06.2021 r.
 • Ferie letnie 26.06.2021 r. – 31.08.2021 r.
 • Rekolekcje wielkopostne .......
 1. Terminarz i zadania dotyczące egzaminów zewnętrznych:
 • 25 – 27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty,
 1. Zadania związane z systemem oceniania w szkole:
 • Rada pedagogiczna klasyfikacyjna. 8.02.2021 r.
 • Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 21.06.2021 r.
 1. Terminarz zebrań rad pedagogicznych (w tym rad szkoleniowych wraz z tematyką i terminem szkoleń)
 • Rady analityczne: luty 2021 r., czerwca 2021 r.
 • Narady i posiedzenia dotyczące spraw organizacyjnych, informacyjnych i bieżących, w tym prowadzenie ewaluacji wewnętrznej i kontroli: przed dyżurami nauczycielskimi, w ostatnie poniedziałki miesiąca.
 1. Terminy zebrań z rodzicami:
 • 7– 14.09.2020, zebrania klasowe z rodzicami,
 • 17 września 2020 r. zebranie ogólne,
 • 9-12 luty 2021 r. zebrania klasowe z rodzicami,
 • spotkania z RR w miarę potrzeb.
 1. Terminy dyżurów nauczycielskich: w godzinach 14.30 – 15.30. Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2020/2021
 • wrzesień – zebrania klasowe, zebranie ogólne,
 • 9 listopada – dyżur nauczycielski,
 • 7 grudnia – dyżur nauczycielski,
 • 1 marca - dyżur nauczycielski,
 • 31 maja – dyżur nauczycielski,
 • czerwiec – informacja dla rodziców o przewidywanych rocznych ocenach
 • Spotkania z rodzicami w roku szkolnym

7. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 1. 2 listopada 2020,
 2. 25, 26 i 27 maja 2021 - dla uczniów nie piszących egzaminu ósmoklasisty,
 3. 4 czerwca 2021

Promocja szkoły, imprezy, święta, konkursy

Plan apeli w roku szkolnym 2020/2021

Lp

Treść

Termin

Odpowiedzialni

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Pasowanie 1 klas

1.09.2020

D. Piasecki, M. Drobnik

2.

Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

14.10.2020

A. Grochowczak

D. Piasecki

3.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

12.11.2020

Wychowawcy klas

4.

Dzień Patrona

1.12.2020

Wychowawcy klas

5.

Pasowanie na czytelnika Biblioteki

26.11.2020

J. Paprocka-Lempe

6.

Wigilia klasowa

22.12.2020

Wychowawcy klas

7.

Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Msza święta, uroczystości rocznicowe pod tablicami poległych, uroczysty koncert

6.01.2021

Apel

8.

„Oszczędzam w SKO”

1.06.2021

M. Miś

9.

Miesiąc kultury zdrowotnej – widowisko w wykonaniu uczniów

Kwiecień 2021

W. Zając,

M. Miś

10.

Dzień Matki – widowisko w wykonaniu uczniów klasy III dla uczniów i mam 

26.05.2021

W. Zając

11.

Dzień sportu

1.06.2021

Rada Rodziców

D. Piasecki

Nauczyciele wf

12.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

25.06.2020

D. Piasecki

Oprawa muzyczna wszystkich apeli – A. Grochowczak

Nagłośnienie D. Wandolski

Napisy, dekoracje (na apelach uroczystych) – A. Grochowczak

Konkursy szkolne 

Lp.

Nazwa konkursu

Termin

Organizator

1.

Konkurs pięknego czytania

Luty 2021

H. Owsianna, A. Matłoka

2.

Konkursy przedmiotowe oraz gminne konkursy:

kaligraficzny

recytatorski

pięknego czytania

matematyczny I-VIII

Mistrz ortografii

Zgodnie z terminarzem

 

Konkursy przedmiotowe –

Wszyscy nauczyciele

 

3.

Konkurs SKO (systematycznego oszczędzania i rysunkowy)

cały rok, podsumowanie  w czerwcu

M. Miś

 

Inne imprezy, akcje, projekty

Lp.

Nazwa

Termin

organizatorzy

1.

Jasełka

 

20.12.2020

Wychowawcy klas

2.

Rekolekcje Szkolne

 

J. Banaszak

T. Dyba

3.

Szkolny dzień sportu i kulturalnego kibicowania

1.06.2021

Ł. Stachowiak

Ł. Konieczny

4.

Wyjazdy na spektakle teatralne

cały rok

Wychowawcy klas

5.

Wycieczki klasowe, tematyczne, do galerii  i po regionie

cały rok

D. Piasecki - koordynator

6.

Dyskoteki szkolne

- karnawałowa

listopad

styczeń

I. Grygiel

M. Drobnik

wychowawcy

7.

Cała Polska czyta Dzieciom

 

Certyfikat Dobrze czytam

 

 

Spotkania autorskie w bibliotece szkolnej

 

"Czytam z klasą"

maj-czerwiec 2021

cały rok

 

 

cały rok

G. Rolla

M. Drobnik

W. Zając

 

 

J. Paprocka-Lempe

 

M. Miś

8.

Ogólnopolski BIEG SOKOŁA

5 kwiecień 2021

Ł. Konieczny,

Ł. Stachowiak

D. Piasecki

9.

Zawody lekkoatletyczne

zgodnie z terminarzem

Ł. Stachowiak

© 2017 SP Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Odwiedza nas 493 gości oraz 0 użytkowników.