Kalendarium 2021/2022

 1. Organizacja roku szkolnego
 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1.09.2021 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021 r. - 31.12.2021 r.
 • Ferie zimowe 17.01.2022 r. - 30.01.2022 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 14.04.2021 r. - 19.04.2022 r.
 • Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24.06.2022 r.
 • Ferie letnie 25.06.2022 r. – 31.08.2022 r.
 • Rekolekcje wielkopostne 21 - 23 marca 2022 r. (Termin może ulec zmianie)
 1. Terminarz i zadania dotyczące egzaminów zewnętrznych:
 • 2022 r. – egzamin ósmoklasisty 24 - 26 maja 2022 r.
 1. Zadania związane z systemem oceniania w szkole:
 • Rada pedagogiczna klasyfikacyjna. 13.01.2022 r.
 • Rada pedagogiczna klasyfikacyjna 20.06.2022 r.
 1. Terminarz zebrań rad pedagogicznych (w tym rad szkoleniowych wraz z tematyką i terminem szkoleń)
 • Rady analityczne: luty 2022 r., czerwca 2022 r.
 • Narady i posiedzenia dotyczące spraw organizacyjnych, informacyjnych i bieżących, w tym prowadzenie ewaluacji wewnętrznej i kontroli: przed dyżurami nauczycielskimi, w wyznaczone pierwsze poniedziałki miesiąca.
 1. Terminy zebrań z rodzicami:
 • 6 – 10.09.2021, zebrania klasowe z rodzicami,
 • 15 września 2021 r. zebranie ogólne,
 • 14 stycznia 2022 r. zebrania klasowe z rodzicami,
 • spotkania z RR w miarę potrzeb.
 1. Terminy dyżurów nauczycielskich: w godzinach 14.30 – 15.30. Spotkania z rodzicami w roku szkolnym 2021/2022
 • wrzesień – zebrania klasowe, zebranie ogólne,
 • 8 listopada – dyżur nauczycielski,
 • 6 grudnia – dyżur nauczycielski,
 • 4 kwietnia - dyżur nauczycielski,
 • 30 maja – dyżur nauczycielski,
 • czerwiec – informacja dla rodziców o przewidywanych rocznych ocenach.

7. Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 15 października 2021r
 • 12 listopada 2021r.
 • 7 stycznia 2022r.
 • 17 czerwca 2022r.
 • 21 czerwca 2022r.

Promocja szkoły, imprezy, święta, konkursy

Plan apeli w roku szkolnym 2021/2022

Lp

Treść

Termin

Odpowiedzialni

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

Pasowanie 1 klas

1.09.2021

A. Grochowczak

W. Zając

2.

Dzień Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć lekcyjnych.

14.10.2021

A. Grochowczak

D. Piasecki

3.

Rocznica Odzyskania Niepodległości

10.11.2021

A. Grochowczak

H. Owsianna

4.

Dzień Patrona

26.11.2021

Ł. Stachowiak

I. Grygiel

A. Szczepaniak

5.

Pasowanie na czytelnika Biblioteki

9.11.2021

J. Paprocka-Lempe

6.

Wigilia klasowa

22.12.2021

Wychowawcy klas

7.

Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego

Msza święta, uroczystości rocznicowe pod tablicami poległych, uroczysty koncert

6.01.2022

Udział w uroczystościach lokalnych

8.

„Oszczędzam w SKO”

1.06.2022

M. Miś

9.

Miesiąc kultury zdrowotnej – widowisko w wykonaniu uczniów

1.04.2022

M. Drobnik

10.

Dzień Matki – widowisko w wykonaniu uczniów klasy III dla uczniów i mam 

26.05.2022

M. Miś

11.

Dzień sportu

1.06.2021

Rada Rodziców

D. Piasecki

Nauczyciele wf

12.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

25.06.2020

D. Piasecki

Oprawa muzyczna wszystkich apeli – A. Grochowczak

Nagłośnienie:. Ł. Konieczny, Ł. Stachowiak

Napisy, dekoracje (na apelach uroczystych) – A. Grochowczak

Konkursy szkolne 

Lp.

Nazwa konkursu

Termin

Organizator

1.

Konkurs pięknego czytania

Luty 2022

H. Owsianna,

A. Matłoka-Nita

2.

Konkursy przedmiotowe oraz gminne konkursy:

kaligraficzny

recytatorski

pięknego czytania

matematyczny I-VIII

Mistrz ortografii

Zgodnie z terminarzem

 

Konkursy przedmiotowe –

Wszyscy nauczyciele

 

3.

Konkurs SKO (systematycznego oszczędzania i rysunkowy)

cały rok, podsumowanie  w czerwcu

M. Miś

 

Inne imprezy, akcje, projekty

Lp.

Nazwa

Termin

organizatorzy

1.

Koncert kolęd

 

22.12.2021

Wychowawcy klas

2.

Rekolekcje Szkolne

 

J. Banaszak

T. Dyba

3.

Szkolny dzień sportu i kulturalnego kibicowania

1.06.2022

Rada Rodziców

D. Piasecki

Nauczyciele wf

4.

Wyjazdy na spektakle teatralne

cały rok

Wychowawcy klas

5.

Wycieczki klasowe, tematyczne, do galerii  i po regionie

cały rok

D. Piasecki - koordynator

6.

Dyskoteki szkolne

- karnawałowa

listopad

styczeń

I. Grygiel

M. Drobnik

7.

Cała Polska czyta Dzieciom

 

Certyfikat Dobrze czytam

 

Spotkania autorskie w bibliotece szkolnej

 

"Czytam z klasą"


 

 

cały rok

M. Miś

M. Drobnik

W. Zając

 

 

 

J. Paprocka-Lempe

8.

Ogólnopolski BIEG SOKOŁA

10.10.2021

Ł. Konieczny,

Ł. Stachowiak

D. Piasecki

9.

Zawody lekkoatletyczne

zgodnie z terminarzem

Ł. Stachowiak

Ł. Konieczny

© 2017 SP Bukówiec Górny. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Odwiedza nas 754 gości oraz 0 użytkowników.